คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 836/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศเรื่องภาษี เรือโรงร้าน จ.ศ.1232 โรงสีไฟในกรุงเทพฯ หรือหัวเมือง
เจ้าของจะทำการสีเข้าเองหรือให้เช่าต้องเสียภาษีโรงร้านตามประกาศข้างบน เทียบฎีกาที่ 262/121
หลักวินิจฉัยคนบังคับอังฏฤษเป็นคู่ความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android