คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 829/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การผ่อนใช้หนี้จำนองทำใบรับให้กันเองก็สมบูรณ์แลเรื่องเช่นนี้กฎหมายไม่บังคับว่าต้องไปทำสัญญาแลแก้ทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
ฟ้องขอให้กองมฤดกไปสลักหลังสัญญาจำนองเกิน 1 ปีได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 746
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน มาตรา 746
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน มาตรา 746

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android