คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 818/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าถูกกดขี่ข่มเหงอย่างร้ายแรง เพียงเขาด่าว่า อ้ายห่าเท่านั้น ไม่เรียกว่าเขายั่วโทษะ
เหตุปราณีจำเลยรับสารภาพแต่ชั้นไต่สวนตลอดจนชั้นศาลเป็นเหตุให้ได้รับปราณีลดโทษ ศาลเดิมวาง ม.249-59 จำ 16 ปี ศาลอุทธรณ์วาง 249-55-59 จำ 5 ปี แก้มาก ฎีกาได้
กำหนดโทษจำเลยที่โจทก์ฎีกาฝ่ายเดียวให้เบากว่าศาลเดิมวางมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249 - 55 -
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 249 - 55 -
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 249 - 55 -

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android