คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 814/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้ไขเล็กน้อย ศาลเดิมวางบท ม.296 จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์แก้วางบท ม.321 จำคุก 1 ปี ดังนี้เป็นแก้ไขเล็กน้อย คู่ความฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android