คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 807/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไล่กระบือเข้าไปกินต้นเข้าในนาผู้อื่นมีผิดตามาตรานี้
อย่างไรเรียกว่าเจ้าทุกข์นอกประเด็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 324
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 324

ผู้พิพากษา

นล
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android