คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค้ำประกันไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ
ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดในหนี้ก่อนที่ตนถอนตัวออก
ลักษณะพะยาน พะยานบุคคลไม่ล้าง พะยานเอกสาร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 699 (ฉะบับ
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 699 (ฉะบับ

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android