คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้เป็นหุ้นส่วนออกจากหุ้นโดยคนภายนอกไม่รู้ หุ้นส่วนต้องรับผิดในกิจการที่หุ้นส่วนคนนั้นทำไว้ หุ้นส่วนทำสัญญารับรองหนี้โดยหุ้นส่วนอื่น ๆ ไม่คัดค้าน หุ้นส่วนทั้งหมดต้องรับผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1050 - 103

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android