คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การพิจารณาคดีอาชญาทั้งปวง ศาลต้องได้ฟังคำพะยานที่เบิกความต่อหน้าศาลโดยฉะเพาะคดีนั้น ๆ การวินิจฉัยคดีอาชญาจะอ้างสำนวนในคดีอื่นซึ่งแม้คู่ความรับว่ามีโอกาสซักถามแล้วก็ดีแต่อย่างเดียวนั้นไม่พอฟังลงโทษจำเลยได้ เทียบฎีกา 52 -53 /60
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android