คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใบรับเงินหายไปแล้วเขียนหนังสือขึ้นใหม่ซึ่งเป็นความจริงตามใบรับนั้นแลไม่ได้นำออกแสดงยังไม่มีความผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 222 - 304

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android