คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใหญ่บ้านไม่มีหน้าที่จดบัญชีสัตว์พาหนะ พ.ร.บ.ปกครองท้องที่หน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321 - 226
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 321 - 226

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android