คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีกระบือโดยไม่มีตั๋วรูปพรรณและแสดงบริสุทธิ์ไม่ได้ อายุความฐานผิด พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ ม.20 นั้น 5 ปี อายุความฐานมีกระบือไม่ทำตั๋วรูปพรรณ 1 ปี จำเลยไม่ต่อสู้อายุความศาลก็ยกอายุความขึ้นตัดสินได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 20
  • อาชญา มาตรา 78
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 78

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android