คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้พิพากษาที่ไม่ได้นั่งฟังคำพะยานโจทก์จำเลย แต่ได้ออกนั่งพิจารณาสอบถาม โจทก์จำเลยแลจดรายงานพิจารณานั้น ถือว่าได้นั่งพิจารณาคดีเพียงพอตามกฎกระทรวงยุตติธรรมที่ 5 วิธีพิจารณาอาชญา คำสั่งระวางพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 5

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android