คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 316/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำสนองอันมีข้อจำกัดถือว่าเป็นคำบอกปัดไม่รับทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ เมื่อผู้เสนอเดิมยอมรับตามนั้นสัญญาก็เกิดขึ้นแต่นั้นไป การชำระหนี้ที่มิได้กำหนดเวลาชำระกันไว้ อาจ+อนุมานได้จากพฤตติการณ์ว่าต้องชำระภายในเวลาอันสมควร ถ้าการชำระหนี้มิได้กระทำลงโดยพิศูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเพราะพฤตติการณ์อย่างใดซึ่งลูกหนี้จะไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายผิดนัด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 361 - 359
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 361 - 359

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android