คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 691/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องซ้ำฐานประกาศจัดการสอาดในจังหวัดพระนคร ร.ศ.117 ข้อ 10 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประกาศข้างบนนี้ ศาลตัดสินปรับแล้วจะมาฟ้องซ้ำอีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

หริศ
นล
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android