คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 301/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจตนาทุจจริต พฤตติการณ์ที่ฟังว่าจำเลยกระทำโดยไม่มีเจตนาทุจริต
วิธีพิจารณาความอาชญา คำสั่งระวางพิจารณา วิธีพิจารณาแพ่ง แพ่งอาชญาปนกัน แยกฟ้อง คืนค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 288-324-29

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android