คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทางสาธารณะสำหรับราษฎรเอากระบือลงน้ำเป็นทางหลวง
ฟ้อง อย่างไรเรียกว่าฟ้องผิดจากความจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 6
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android