คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 639/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เป็นการให้สิทธิเกี่ยวแก่ที่ดิน ไม่จำเป็นว่าเจ้าของที่จะต้องถือที่ดินนานเท่าอายุความหน้าที่นำสืบ ความสันนิษฐาน ผู้ใดครองที่ดินถือว่าครองในสิทธิของตนเอง ลักษณะพะยาน พะยานบอกเล่าฟังไม่ได้อายุความปรปักษ์เดิรคู่ไปกับที่ดิน ไม่เกี่ยวว่าใครเป็นเจ้าของ ผู้ใดถือทรัพย์ไว้สันนิษฐานว่าถือเพื่อตนเอง ผู้ใดครองทรัพย์ถือว่าครองโดยสุจริตและเปิดเผย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 - 136
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 - 136

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android