คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สิทธิตาม ม.697 นั้นหมายความอย่างไร ใบทะเบียนเรือที่ลูกหนี้มอบให้ เจ้าหนี้ยึดไว้นั้น ไม่ใช่สิทธิตาม ม.697 เจ้าหนี้คืนใบทะเบียนเรือที่ลูกหนี้ให้ยึดไว้แก่ลูกหนี้ไปและผู้ค้ำประกันยินยิมด้วยผู้ค้ำประกันหาพ้นจากความรับผิดแต่อย่างใดไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 697

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android