คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 2 +ปรอทสำหรับทากะจก+ตรอกปากศพกันเน่าผิดตามกฎหมายหรือไม่ วิธีพิจารณาอาชญา วิธีพิจารณาอาชญา +กฎที่บรรยายประเภท+ ไม่ได้ความชัดพอต้องให้คู่ ความสืบพะยานประกอบมือศาลเดิมงดสืบพะยานเสียเช่นนี้ ศาลฎีกาสั่งให้+แลตัดสินใหม่ตามรูปความได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android