คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 630/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สมุดต้นขั้วใบเสร็จรับเงินของโรงพิมพ์กระทรวงธรรมการเป็นหนังสือราชการ
ฟ้องกล่าวความขัดแต่ไม่ได้อ้างบทลงโทษได้ (เทียบฎีกาที่ 571/71)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 131 - 230
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 131 - 230

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android