คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 623/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทำผิดหลายกะทง ศาลจะสั่งให้รวมฟ้องแลรวมการพิจารณาหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาล
การที่จะลงโทษจำเลยเรียงกะทงนั้นไม่จำเป็นต้องแยกฟ้องแยกพิจารณาก็ได้
แก้มาก ศาลเดิมลงโทษจำเลยตาม ม.268 กะทงเดียว ศาลอุทธรณ์แก้ลงโทษจำเลยเป็น 4 กะทงตามบทเดิมดังนี้ จำเลยฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 268 - 71
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 268 - 71
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 268 - 71

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android