คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำพะยานที่ไกลแก่เหตุนั้นฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ คำพะยานที่เป็นผู้กระทำผิดด้วยกันกับจำเลยแลได้เบิกความไว้ในขั้นไต่สวนแล้ว แต่ตายเสียก่อนที่มาเบิกความยังศาลนั้นฟังไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android