คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 603/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พิธีอุทิศที่ดินโฉนดเก่าให้เป็นที่ธรณีสงฆ์จะต้องทำอย่างไรบ้าง ยกที่ให้วัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ เมื่อมีภิกษุเข้าครอบครองเป็นวัดมาตั้ง 10 ปีกว่าแล้วแม้การให้ไม่ได้ทำหนังสือก็ดีก็ใช้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android