คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 249/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน จำเลยให้การรับต่อศาลแล้วภายหลังจะขอให้การเพิ่มเติมแก้ตัวแลขอนำ พะยานมาสืบได้เพียงไร จำเลยจะให้การกี่ครั้งก่อนพิจารณาพะยานโจทก์จำเลยก็ได้ ถ้าคำให้การขัดกันให้ถือครั้งสุดท้าย ดุลยพินิจ ศาลลางใช้ดุลยพินิจชอบแล้วศาลฎีกาไม่แก้ไขให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249 - 55 -

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android