คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 578/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เช่าห้องแถวมีกำหนด 3 ปี ผู้เช่าจะเลิกเช่าก่อนไม่ได้ ต้องใช้ค่าเสียหาย
ธรรมเนียมประเพณีหักล้างสัญญาได้เพียงใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537-4
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 537-4

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android