คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.หรือกฎหมายใดถูกยกเลิกเสียแล้วถือว่าไม่มีอยู่ เว้นไว้แต่จะมีกล่าวความไว้ อย่างอื่นหรือเกี่ยวกับกิจการที่สำเร็จผลไปแล้ว ทำนิติกรรมถูกต้องตามกฎหมายเก่าฟ้องร้องเมื่อใช้กฎหมายใหม่ต้องใช้กฎหมายเก่าบังคับเทียบฎีกาที่ 633/2474 การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายเก่าและประมวลฉะบับเก่าไม่ได้บังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือฉะนั้นการตั้งตัวแทนเพื่อการนี้ตั้งด้วยความยินยอมอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3 - 456 -

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android