คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปัญหากฎหมายชั้นศาลไต่สวนแปลฟ้องข้อใดยังไม่ทันได้สืบพะยานข้อนั้นเป็นปัญหากฎหมาย+กาได้ วิธีพิจารณาอาชญา มูลฟ้อง ฟ้องว่าจำเลยทำหนังสือปลอมจำเลยรับว่าทำขึ้นจริง แต่แก้ว่าทำให้ถูกความจริงดังนี้ คดีของโจทก์มีมูลพอฟ้องร้องทางอาชญา คดีที่ศาลล่างเห็นไม่มีมูลให้ยกเสียแต่ศาลฎีกาเห็นว่ามีมูลต้องย้อนสำนวนให้ศาลล่างดำเนิรการพิจารณาตามระเบียบปลอมหนังสือ ทำหนังสือกู้ขึ้นใหม่ให้ผิดจากฉะบับเดิมอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้ตาม ม.222
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 222 พ.ร.บ.

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android