คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 229/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนี้บุริมสิทธิ อย่างไรเรียกว่าเป็นหนี้มีบุริมสิทธิ ผู้มีบุริมสิทธิในค่าปลงศพตาม ม.253 หมายถึงผู้มีหนี้ เป็นคุณค้างชำระอยู่จำนวนเงินที่ศาลกะไว้สำหรับทำการปลงศพในภายหน้าไม่เรียกว่าเป็นหนี้อันมีบุริมสิทธิ วิธีพิจารณาแพ่ง ยึดทรัพย์ ศาลสั่งแบ่งมฤดกผู้ตายแก่ผู้ควรได้และกับเงินค่าปลงศพไว้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ได้แบ่งกัน เจ้าหนี้ของผู้ตายตามคำพิพากษายังมีสิทธิยึดทรัพย์มฤดกของผู้ตายได้ทั้งหมด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 251-253

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android