คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์ที่ถูกเจ้าพนักงานยึดไว้กรรมสิทธิก็ยังคงเป็นของเจ้าของอยู่ตามเดิม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 327

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android