คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 216/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรรมเป็นเครื่องแสดงเจตนา ใช้มือสองมือฟันด้วยพร้าถูกกะโหลกศีร์ษะแตกอยู่ได้ 1 ชั่วโมงก็ขาดใจตายเป็นการแสดงเจตนาจะฆ่าให้ตาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249 - 251

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android