คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 214/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ถูกข่มขืนทำชำเราแม้ เป็นผู้เยาว์ก็มีอำนาจที่จะร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานขอให้ฟ้องร้องผู้ทำผิดด้วยตนเองได้ตามมาตรา 248 ไม่ต้องรับอนุญาตจากผู้ปกครอง วิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาอุทธรณ์ สัญญาไมตรี จำเลยแลเจ้าทุกข์เป็นคนในบังคับอังกฤษคู่ความฎีกาได้แต่ในปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 112
  • อาชญา มาตรา 5
  • อาชญา มาตรา 243
  • อาชญา มาตรา 248

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
ฮอลลัน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android