คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 200/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวการยอมให้ตัวแทนลงชื่อเปนเจ้าของช้างในตั๋วพิมพ์รูปพรรณโดยความจำเปนบังคับ ตัวแทนจะยึดถือเอาช้างเปนกรรมสิทธิของตนไม่ได้ชั้นศาลเดิมโจทก์ตั้งทุนทรัพย์ไว้แล้ว มาชั้นศาลอุทธรณ์จำเลยจะตั้งทุนทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกก็ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android