คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 208/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ชื่อในโฉนด ,กรรมสิทธิตรัสตีประพฤตติผิดหน้าที่ วิธีพิจารณาแพ่งสืบคัดค้านโฉนด พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานแห่งกรรมสิทธิโดยเด็ดขาด เพราะตามมาตรา 38 ยอมให้ศาลสั่งแก้โฉนดได้ตามคำตัดสินการที่มีชื่อผู้ 1 ผู้ใดในโฉนดเป็นผู้ถือกรรมสิทธินั้น เมื่อปรากฎว่ามีการกลฉ้อฉลในการขอลงชื่อในโฉนดหรือประพฤติผิดหน้าที่ตรัสตีแล้วยอมให้สืบพะยานพิศูจน์ได้(เทียบฎีกาที่ 443/2463) ป.พ.พ.ม.798 เพียงแต่มีชื่อในโฉนดที่ดินของอีกคน 1 จะถือว่าเป็นตัวแทนของคนนั้นไม่ได้เสมอไปต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงตามพฤตติการณ์ที่แต่งตั้งกันไว้หรือไม่ พะยาน คำพะยานที่เบิกความเกี่ยวข้องในกรณีศาลรับฟังไว้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 35 - 38

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android