คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 188/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำปรารภที่ว่าจะยกทรัพย์อะไรให้นั้น ยังถือไม่ได้ว่าเปนการให้เด็ดขาด ผู้ที่ควรได้รับมฤดกปกครองทรัพย์มาด้วยกัน จะยกอายุความมฤดก 1 ปีมาใช้ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android