คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 201/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในการวิวาทต่อสู้กันเมื่อปรากฎว่าใครเป็นผู้ลงมือทำร้ายเขาถึงตายแล้วลงโทษตามมาตรา 251 ได้ เทียบฎีกาที่ 755/66 ที่ 496/2473 วิธีพิจารณาอาชญาหลงข้อต่อสู้ ฟ้อง ในการวิวาทเป็นเหตุให้คนตาย แม้ในฟ้องจะไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ทำร้ายก็ดี โจทก์ได้ขอให้ลงโทษตาม ม.251 ด้วยแล้วจำเลยให้การปฏิเสธไม่เรียกว่าจำเลยหลงข้อต่อสู้ และเมื่อปรากฎว่าใครเป็นผู้ทำร้ายศาลลงโทษตาม ม.251 ได้ไม่เกินฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 251-253

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android