คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 186/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำสัญญาเช่าที่ดินกันเองเกิน 3 ปี ถ้ามีเหตุสมควรศาลบังคับให้ไปจดทะเบียนได้ ผู้เช่าผิดสัญญา ผู้ให้เช่าทราบไม่ทักท้วงกลับรับค่าเช่าเพิ่มอีกนับว่าสละสิทธิเสียแล้วเทียบฎีกาที่ 365/122 ที่ 848-849/2470
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 115

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android