คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วน ผู้เปนหุ้นส่วนไม่นำเงินมาลงตามสัญญา ไม่เรียกว่าเปนหุ้นส่วนด้วย พวกหุ้นส่วนนำสิ่งของมาใช้ แต่ของนั้นใช้ไม่ได้ ไม่นับว่าเปนหุ้นส่วน วิธีพิจารณาแพ่ง น่าที่โจทก์นำสืบเมื่อจำเลยปฏิเสธลายมือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android