คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การลงชื่อในโฉนดในฐานะที่เปนผู้รับมฤดกนั้น มีผลเพียงส่วนของตนที่ควรได้รับเท่านั้นไม่มีสิทธิในส่วนของผู้อื่นด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android