คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บาดเจ็บสาหัส วิธีพิจารณาอาชญา หลักวินิจฉัยการที่ผู้ถูกทำร้ายมีบาดแผลถึง 9 แผลแลต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง 31 วันเช่นนี้ เห็นได้ว่าในระวางที่ผู้ถูกทำร้ายรักษาตัวอยู่นั้นไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้โดยปกติ เกินกว่า 20 วัน บาดแผลที่ถูกทำ ร้ายนั้น นับได้ว่าเป็นบาดแผลสาหัสตามมาตรา 256 ข้อ 8 พะยาน ข้อเท็จจริงข้อ 1 อาจพิศูจน์ข้อเท็จจริงอีกข้อ 1 ได้ในตัวเมื่อข้อเท็จจริงสืบได้ความว่าผู้ถูกทำร้ายต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 31 วันแล้วฟังได้ว่าในระวางเวลานั้นผู้ถูกทำร้ายทำการงานตามปกติไม่ได้โดยไม่ต้องสืบพะยานในข้อหลัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 254
  • อาชญา มาตรา 256

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android