คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดี+ทรัพย์ ศาลอุทธรณ์+พิพากษาทับสัตย์ศา+ คู่ความฎีกาได้ฉะเพาะแต่ปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์
ศ.ศ.+ 1382
ครอบครองที่พิพาทโดยใช้อำนาจอย่างเจ้าของเกินกว่า 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 648-250

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android