คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำอนาจารแก่หญิงต่อหน้าธารคำนัล อัยยการมีอำนาจเอาคดีขึ้นว่ากล่าวได้ ที่เรียกว่าต่อหน้าธารคำนัลนั้น ต้องเปนสถานที่อันเปิดเผยแลมีคนเห็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 246
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android