คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 161/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุปราณี ให้การรับสารภาพโดยจำนนต่อพะยานไม่ถือว่าเป็นเหตุอันควรปราณี วิธีพิจารณาอาชญา ดุลยพินิจ อำนาจศาลฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจแก้ดุลยพินิจที่ศาลล่างวางไว้ได้เพียงไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะพยาน มาตรา 59
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 59

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android