คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต้นลานเปนไม้ประเภทหวงห้ามรับซื้อไม้ประเภทหวงห้ามที่มีผู้ตัดเอามาขายโดยรู้สึก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 6
  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android