คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 102/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำใบมอบฉันทะปลอมความผิดฐานปลอมหนังสือไม่มีการทุจจริตก็เปนผิด,ความผิดฐานฉ้อโกงต้องมีเจตนาทุจจริต จึงจะเปนผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304 แล 41
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 42 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android