คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาญา ฟ้องว่าเขาลักเกี่ยวเข้าในนา เปนน่าที่ของตนจะต้องนำสืบให้ได้ความว่าตนมีกรรมสิทธิในที่นั้นฟ้องว่าลักทรัพย์จำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วิธีพ

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android