คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 133/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ชานเรือนแม้จะไม่มีลูกกรง ล้อมรอบหรือมีประตูก็ยังนับว่าเป็นเคหะสถานตามความหมายแห่งมาตรา 6 ข้อ 14 วิธีพิจารณาอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293-295
  • อาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android