คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 84/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำให้การของจำเลยที่ฟังได้เปนสองนัยศาลควรสอบถามจำเลยให้ได้ความอย่างหนึ่งอย่างใดให้แน่นอนลงไปย้อนสำนวนให้ศาลเดิมตัดสินใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android