คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การพนัน เงินสินบนค่านำจับ น่าที่นำสืบรายงานเสนอความชอบขอบำเหน็จให้แก่ผู้นำจับไม่ใช่สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำจับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android