คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 113/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำหน่ายคดีตัดสินจำเลยยังไม่ได้ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และส่งหมายให้จำเลยแก้ฎีกาไม่ได้ ศาลฎีกาสั่งจำหน่ายคดีเสียชั่วคราว ต่อเมื่อได้ตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาและสั่งสำเนาฎีกาให้จำเลยแก้แล้วจึงจะพิจารณาได้ต่อไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android