คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.ภาษีชั้นในเป็นบทอธิบายถึงการครอบครองรักษาของเจ้าของเครื่องต้มกลั่นและน้ำสุราจะลงโทษผู้ที่มีน้ำสุราเจือปนตามมาตรา 5 นั้น ต้องนำสืบว่าจำเลยได้เจือปนหรือรู้ว่าเป็นของเจือปน วิธีพิจารณาอาชญา หน้าที่นำสืบเมื่อไม่มีกฎหมายบังคับว่ามีของเจือปนเป็นผิดเสมอไปแล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องสืบว่าจำเลยเจือปนหรือรู้ว่าเป็นของเจือปน แปลกฎหมาย กฎหมายย้อนหลัง การอ้างกฎหมายที่ออกภายหลังวันกระทำผิดนั้นศาลไม่วินิจฉัยถึง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 48
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 5
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android